Framgångsformeln

Vings vinnande företagskultur

Hur lyckades  Ving inspirera sina medarbetare så att vi kände sådan lust och glädje i arbetet, även om vi stannade i över 40 år?
Framgångsformel är enkel att förstå och billig att genomföra – och går att applicera i alla företag. Det krävs inga investeringar eller kostsamma förändringar. Men det krävs en förståelse för hur vi människor fungerar och en förmåga att arbeta med människor istället för mot dem.  Eftersom det är människor som skapar resultaten.

Vings utgångspunkt var – och är – att människor och affärer ska gå hand i hand, och att resultatet blir bäst när medarbetarnas intressen och organisationens mål stämmer överens. Processen har styrts av sju värdeord: Bekräftelse, Tillit, Lojalitet, Glädje, Öppenhet och Kontinuitet samt Affärsmässighet som en viktig ingrediens i allt man gör.

  • Bekräftelse. Vi medarbetare tilläts växa i en atmosfär av erkänsla, där vi fick känna oss både betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Genom att få dessa medfödda psykologiska behov tillgodosedda, mådde vi bra och presterade mer.  Våra insatser mättes och utvärderades kontinuerligt och mycket blev föremål för tävlingar. Priserna var försumbara; det var erkänslan som räknades.
  • Lojaliteten byggdes genom en redig introduktion där vi ”färgades orange” och lärde oss att säga ”vi” istället för ”jag”. Företagskultur, spelregler och mål klargjordes från start, diverse aktiviteter gav oss gemensamma upplevelser och olika symboler stärkte stoltheten att få vara med. Grunden låg i goda långsiktiga relationer – med kolleger, kunder och samarbetspartners.
  • Tillit. Vi fick förtroendet att arbeta under devisen ”frihet under ansvar”, och att det var bättre att göra fel än att inte göra något alls. Vi litade på varandra och att alla gjorde sitt bästa. Vi fick meningsfulla mål, men fick själva hitta bästa vägen dit. Vi gjordes delaktiga och fick och tog personligt ansvar för det som producerades. Vi kände stödet från gruppen och kollegerna och fick kraft och energi att lyfta även Ving.
  • Öppenhet. Kontinuerligt beskrevs pedagogiskt hur allt hängde ihop, så att alla förstod hur vi kunde bidra. Budskapen förenklades, förklarades och förankrades tills de satt i ryggmärgen. På så sätt kunde vi enas om en gemensam tolkning av vårt uppdrag och mål, så att det blev begripligt för var och en.
  • Glädje. Det skulle vara Roligt, Utvecklande och Lönsamt. Att jobba i Ving, att resa med Ving eller att arbeta med Ving. Roligt stod först eftersom glädje och skratt är gratis och bidrar till så mycket gott – tex lust och energi. Miljön var lekfull – men inte en lekstuga.
  • Affärsmässighet. Redan under introduktionen gjordes klart VAR vi tjänade pengar. Och hur viktigt det var att ständigt förbättra, förenkla och förtydliga för att tjäna mer pengar. Det skapades system – av medarbetare som förstod både affären och arbetet bakom – så att vi alla kunde följa resultaten. För om vi inte tjänade pengar kunde vi ju inte fortsätta att ha kul… Verklig trygghet skapas ju genom att bygga ett framgångsrikt, livskraftigt och lönsamt företag, som ständigt utvecklas för att behålla sin position.
  • Kontinuitet. Hela strukturen och kulturen byggde på långsiktighet, förtroende och samarbete – med varandra, kunder och samarbetspartners. Inga snabba kast, utan  genom ständiga förbättringar.