Kulturbyggande

Kulturbyggande och motivation

En energigivande företagskultur, där stolta chefer och medarbetare får – och vill – påverka och utvecklas är en attraktiv arbetsplats. Genom att skapa en tillitsfull miljö, där medarbetarnas och företagets intressen förenas, kan ni nå både affärsmässiga och mänskliga, individuella mål samtidigt.

Rätt tänkt behöver alls inte bli rätt gjort, om engagemanget saknas. Värderingar och mål är meningslösa, om de inte är förankrade. En fysiskt god arbetsmiljö räcker inte långt, om organisationen saknar tillit. Beslut som tas med hjärnan utan att koppla in hjärtat, når sällan fram.

Det krävs mer för att försätta oss i ett tillstånd då vi vill prestera och samarbeta för att kunna bidra till organisationens utveckling och mål. Värderingar och mål måste vara glasklara, så att både medarbetare och chefer har samma kompass som leder i rätt riktning, med en vision som gör alla passionerade. Den interna kommunikationen ska visa hur allt hänger ihop, så att varje individ själv kan se hur vi kan bidra.

När våra drivkrafter får näring och vi har kul på jobbet, blir vi mer kreativa, vågar mer och får tillgång till vara förmågor. Vi gör helt enkelt ett mycket bättre jobb, med ökad lönsamhet och effektivitet som resultat. Det i sin tur gör oss stolta över våra jobb och vårt företag, och lusten att bidra ökar. Och så är den goda spiralen igång.

Utbildning i hur du bygger en lönsam företagskultur med engagerade medarbetare