Framgångsrik förändring

Framgångsrik förändring

Hur genomförs ett lyckat förändringsarbete?
Hur kan du framgångsrikt driva förändringsprocesser, och göra motarbetare till medarbetare?
Hur kan du använda kommunikation som drivkraft och möjliggörare?
Vad är en genomtänkt förändringskommunikation?’

Utbildningens mål:


Att få insikt i och förståelse för fallgropar och framgångsfaktorer i förändringsarbetet och vad som utmärker god förändringskommunikation. Att träna förmågan att planera och genomföra en effektiv kommunikationsprocess i samband med förändring.

Utbildningen/workshoppen kan genomföras under 1-2 dagar utbildning och skräddarsys för uppdragsgivaren. Deltagarna får också genomföra praktiska övningar och grupparbeten som gemensamt tas fram utifrån ert behov. Förslag på innehåll:

  • Faktorer som hindrar och främjar förändringsprocessen.
  • Mänskliga beteenden under en förändringsprocess. Hur skapas förståelse, hur fungerar hjärnan, hur lär man sig nya monster
  • Hur minskas stress och oro och hur skapas delaktighet och engagemang?
  • Hur leder man grupper i olika faser för bästa effekt? Hur får man med sig gruppen? Utmaningar och framgångsfaktorer
  • Teori om förändringskommunikationens olika faser, kommunikationsplanering,
  • Vikten av budskap. Hur skapa budskap?
  • Dialogen som verktyg, dialogmetoder, effektiva möten.
  • Att avsluta ett förändringsarbete
  • Erfarenhetsutbyte
  • Övningar för att planera och sälja in en förändring,
  • Hur kan ni stötta cheferna i verksamheten och arbeta i ledningsgruppen för att förändringsarbete ska fungera?
  • Praktisk övning i att skapa och sprida budskap.