UGL

Utveckling av Grupp och Ledare

UGL-kursen introducerades 1981 av svenska Försvaret och har sedan dess en självklar plats i Försvarets ledarskapsutbildning. Idag är UGL landets mest populära kurs i personlig utveckling, med över 100 000 deltagare – från näringsliv, kommuner och landsting.

Klargöra samarbetar med Goliat ledarskapsutveckling.
Datum för kurser 2017:

 • v 7 (13 – 17 februari) 2017
 • v 17 (24 april – 29 april) 2017
 • 42 (16-20 oktober) 2017
 • v 49 ( 4-8 december) 2017

Pris 15.900 + kost & logi 9.300 exklusive moms.
Kurserna äger rum på Skeviks Gård i Gustavsberg.

Annika Thunström ingår i handledarnätverket för en av Sveriges största UGL-arrangörerM-gruppen som har kurser i Hovs Hallar, Båstad samt Skogshem & Wijk på Lidingö.  Information  om kursdatum  

Målsättningen är att bli effektivare som gruppmedlem och ledare och förstå sin egen roll och ansvar i att påverka och bli påverkad genom att:

  • uppnå ökad självkännedom
  • förstå känslors inverkan
  • förbättra förmågan att kommunicera
  • öka förmågan att ge och ta emot utvecklande feedback
  • kunna upptäcka och hantera konflikter
  • förstå hur värderingar påverkar ledarskapet
  • kunna tillämpa situationsanpassat ledarskap
  • öka kunskapen om gruppers utveckling
  • stresshantering

Kursen är både rolig och krävande och genomförs i internatform under 5 dagar och kvällar. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier parallellt. Deltagarantalet är maximerat till 12 deltagare och kursen genomförs med 2 handledare, godkända av Försvarshögskolan.

Varför ska man gå UGL? Tidigare deltagare säger:

  • För att det är en resa för alla, oavsett nivå. Det är en viktig resa att genomgå för att förstå sina medmänniskor. 
  • För mig personligen blev det en aha-upplevelse att förstå hur andra uppfattar mig och på olika sätt reagerar av mitt och andras beteende, samt vilken påverkan jag har på andra.
  • Allt. Att få en förståelse för olika skeenden i en grupp. Hur bör jag som ledare agera utifrån mina och gruppen egenskaper o värderingar.
  • Många pusselbitar har fallit på plats. 
  • Den gav mig en unik upplevelse, bekräftelse och insikter om mig själv, Den lyfte min självkänsla till skyarna, Den överträffade förväntningarna, trots höga förväntningar. 
  • Alla borde gå denna kurs för att lära känna sig själv och förstå sina kolleger bättre - oavsett roll/tjänst.  
  • Enastående upplevelse. För att det får folk att se saker ur ett annat perspektiv. 

  Fler röster från tidigare deltagare UGL