Varför Klargöra?

Engagemang, lust och förmåga

Om något är värt att göras, är det värt att göras väl – med fullt engagemang och både hjärta och hjärna. Det är min devis, och lika viktigt som att leva mina värderingar – engagemang, lust och förmåga. Människor gör bekant som vi gör, och inte som vi säger.

Eftersom tillitsfulla och långsiktiga relationer underlättar, vill jag vara er partner snarare än konsult. All erfarenhet visar att vi når bäst effekt genom att arbeta integrerat, över gränserna. Där underlättar min breda kompetens, med erfarenhet och djup kunskap inom både kommunikation, marknadsföring och HR/ inlärningsprocesser.

Engagemang

Bra idéer behöver stort engagemang, om det ska bli något av dem. Engagemang smittar och en eldsjäl får fler att vilja vara delaktiga. Visst är det roligare att omgivas av människor som lägger ned sin själ i det de gör?

Ofta får jag höra att jag är engagerad och inspirerande. Både som talare och partner. Det gläder mig. Jag brinner för det jag gör och min förhoppning är att göra en skillnad för varje individ. Mitt mål är att uppdragsgivare och deltagare ska få insikter som leder till hållbar förändring. Du kan därför lita på att jag går in i alla uppdrag med fullt engagemang och gör mitt allra bästa.

Lust

Lust triggas av inre belöningar, snarare än ekonomiska. Jag drivs av lusten att utveckla och utvecklas, och se människor växa. Och vill ha roligt samtidigt. I Klargöra får jag göra det jag brinner för: inspirera och bidra till insikter som ger individer, grupper och företag bättre förutsättningar att nå dit de vill!

Eftersom vi lär bäst då vi har roligt är humorn ett av mina verktyg. Målet är att presentera fakta på ett lättsamt och begripligt sätt, med utrymme för skratt.

Förmåga

Min egen förmåga är uppbyggd av 35 års erfarenhet som utbildare och föreläsare – bl a för chefer inom ledarskap, för turister i utfärdsbussar, för blivande reseledare, som lärarvikarie och för större publik på kick-offer och konferenser.

Jag har 30 års erfarenhet av kommunikation i olika typer av organisationer: stor – liten, samhällsnyttig – vinstdrivande, idéburen, – familjeägd – börsnoterad, svensk -internationell, lönsam – krisdrabbad, älskad – smutskastad, marknadsledande -uppstickare, traditionell och nyskapande kreativ.

Min ledarerfarenhet kommer både från internationell börsnoterad koncern och svensk ideell förening samt från 7 år som konsult – i egna företaget Klargöra, på kommunikationsbyrån Nordisk Kommunikation, och som UGL-handledare.

Till detta kommer en STOR portion nyfikenhet och ständig förkovran, inte minst inom området om hjärnan och hur människan fungerar. Som någon frågade: Finns det någon kurs som du INTE har gått?