Inspiration

Vill du lära mer?

Lite inspiration på ämnet motivation och hur vi människor fungerar. Kom gärna med tips!

Motivation -
Varför inre motivation är bättre än yttre, exempelvis ekonomiska belöningar.
Daniels Pinks 10 minuter långa spännande filmanimering om motivation.

En annan spännande film som berättar om arbetsglädje, och att detta ord bara finns på skandinaviska hittar du på 8 minuter ”What the heck is arbejdsglaede”  (på engelska)

Inspiration
Varför WHY är viktigare än WHAT när du leder människor och  företag. Folk köper inte vad du gör, utan varför du gör det. Av Simon Sivek. ”Hur stora ledare inspirerar till handling.”
http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html

Motivation kan bara mätas kvalitativt. Fråga inte hur du kan motivera andra – utan hur kan du skapa förutsättningar för att andra att motivera sig själva. Skillnaden på autonom och kontrollerad motivation.  Psykologiprofessor Ed Deci, University of Rochester, är en av hjärnorna bakom Self-Determination Theory – SDT. watch?v=VGrcets0E6I&feature=player_embedded

Effekten av UGL-kurser

Studier av misslyckande i ledarskapet visar att brister i de emotionella aspekterna är mer avgörande än kognitiva. Det som skiljer framgångsrika ledare från mindre lyckade är deras mentala modeller – inte kunskap.

S k ledarintelligens är summan av en persons själsliga intelligens, känslomässiga intelligens samt rationella intelligens.

I en magisteruppsats på Personalvetarprogrammet Högskolan Väst i januari 2012 har Maria Ekegren mätt effekterna i ”upplevd ledarintelligens” före och efter en UGL-kurs.

Resultatet visade signifikant skillnad – en klar förbättring – före respektive direkt efter utbildning gällande emotionell intelligens, rationell intelligens, själslig intelligens, bassjälvkänsla, bitterhet, psykisk ångestbenägenhet, stresskänslighet samt social konformitet. De självskattade ökningarna i ledarintelligens kvarstod i nivå efter sex månader.
Ladda ned uppsatsen:

Ekegren_Maria_UGL_ledarintelligens_Hogskolan_Vast_jan_2012