UGL-kurser

UGL-kurser

UGL riktar sig till dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap och dina färdigheter i att hantera vad som hindrar respektive främjar utveckling av grupper, individer eller organisationer. Du får ökad förståelse om människan och insikter om hur du själv fungerar samt verktyg för att hantera svåra situationer. Framför allt får du insikter i hur känslor och värderingar påverkar ditt ledarskap.

UGL är en upplevelsebaserad utbildning, där vi lär av aha-upplevelser och reflektion. Det skapar en inre lust till förståelse och förändring, vilket ger bättre effekt. Många kursdeltagare brukar säga att UGL är ”den bästa kurs de gått”. Få utbildningar ger på samma korta tid så konkreta och användbara instrument, färdiga att användas direkt i ledarskapet eller den personliga utvecklingen. UGL frigör kraften för att bäst kunna lösa uppgifter!

Förmågan skapar förutsättningar för att bättre tillvarata varandras personlighet, kunskaper, intressen, initiativkraft och vilja till samarbete. Under en intensiv vecka lär vi om oss själva, om våra relationer och hur vi påverkar andra – och hur vi kommunicerar och ger effektiv feedback  för att grupper och individer ska fungera och utvecklas.

Läs mer om UGL

Klargöra samarbetar med Goliat KonsultDatum för kurser hösten 2016 och våren 2017:

  • v 48 (28 november-2 december) 2016
  • v 7 (13 – 17 februari) 2017
  • v 17 (24 april – 29 april) 2017
  • v 42 (16-20 oktober) 2017
  • v 49 ( 4-8 december) 2017

Pris 14.500 + kost & logi 9.300 exklusive moms.
Kurserna äger rum på  Skeviks Gård i Gustavsberg.

Gör en intresseanmälan till annika.thunstrom snabela klargora.se