Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap

Lyckas du beskriva er verksamhets strategier och mål så att varje medarbetare vet vad som ska uppnås och ser sin egen roll i helheten? Kan du leda, inspirera och påverka så att andra följer? Har du förankrat värdegrunden så att dina medarbetare agerar som företagets ambassadörer? Och är dina medarbetare självgående, och bidrar till verksamheten av egen lust och vilja?

Då är du förmodligen en kommunikativ ledare, som insett kommunikationens roll i ett framgångsrikt ledarskap. Där förankrade värderingar är lika handlingsutlösande som order och instruktioner. Där mycket ”går av sig själv” för att medarbetarna har en gemensam bild av vad som ska åstadkommas, och känner tillit, ansvarskänsla och engagemang. Där bidrar din kommunikation  till att bygga och stärka varumärket.

Chefer ägnar, avsiktligt eller oavsiktligt, 60-90 procent av sin arbetstid till att kommunicera – muntligt, skriftligt eller via kroppsspråk. Kommunikation är grunden för att inspirera och stötta, skapa delaktighet, skapa och sprida budskap och säkerställa att mål och visioner är begripliga.

Kunskap om – och förståelse för – hur människan fungerar och hur våra omedvetna val och beteenden styr oss, är en förutsättning för god kommunikation och grunden för allt ledarskap.

Läs mer om hur du blir en kommunikativ ledare