Bli en kommunikativ ledare

Bli en kommunikativ ledare

Kunskap om – och förståelse för – hur människan fungerar och hur våra omedvetna val och beteenden styr oss, är en förutsättning för god kommunikation. 
Här får du verktyg för att tränga igenom informationsbruset och bättre kunna nå fram till varje medarbetare. Resultatet blir insikter där varje medarbetare själv förstår hur de bäst kan bidra.

Ditt ledarskap formas i dina relationer med dina medarbetare. Ett gott ledarskap bidrar till att bygga förtroendefulla relationer, goda arbetsförhållandet ett positivt och utvecklande klimat.

Utbildningens mål:

Få ökad förståelse för hur kommunikation fungerar, och hur man når medarbetarna så att de kan ta till sig organisationens strategier och mål och agera i önskad riktning. Få ökad kunskap om hur kommunikationen uppnår bästa effekt. Träna feedback och skapa budskap som når fram.

Utbildningen kan genomföras under 1-2 dagar och skräddarsys för uppdragsgivaren. Förslag på innehåll:

  • Så fungerar vi människor
  • Vad och hur kommunicerar vi? Lösning/låsning
  • Chefens kommunikativa uppdrag och aktiviteter
  • Träng igenom bruset
  • Konsten att göra budskap begripliga
  • Rätt kanal för rätt tillfälle
  • Inlärningsstilar
  • Effektiva möten och dialog
  • Effektiv feedback
  • Stressens påverkan
  • Kommunikationsplanering