Lustfyllt medarbetarskap

Lustfyllt medarbetarskap
- att kunna leda sig själv

Vill du skapa en företagskultur där engagerade chefer och medarbetare har rätt attityd, tar eget ansvar och leder sig själva, så att ni lättare når era mål?
För att de har lust!  
  

Utbildningens målsättning:

Att få insikter och fördjupade kunskaper i hur människor och grupper fungerar och hur det omedvetna ofta styr oss.  Få förståelse för mekanismer som styr vårt engagemang och vikten av att förstå verksamheten. Få inspiration till att själv välja att ta ansvar på sin arbetsplats.

Upplägget skräddarsys utifrån era behov från en kortare inspirationsföreläsning till flera dagars utbildning. Förslag på en dags seminarium/workshop:

  • Varför människor gör som vi gör
  • Effekten av engagemang
  • När, hur och varför vi blir engagerade
  • Begreppet ”flyt” och hur vi uppnår det
  • Påverkan och hantering av stress och förändringar
  • Framgångsformeln (med praktiska exempel från Ving)
  • Arbetsglädje – effekter och hur vi når dit
  • Att skapa lust och stolthet
  • Vitsen med värderingar
  • Konsten att våga välja – förhållningssätt, tillit, delaktighet och ansvar
  • Vikten av effektiv feedback – och hur den bäst levereras
  • Hur grupputvecklingen påverkar vårt beteende och hur vi hanterar den