SDI – Drivkraftsanalys

Drivkraftsanalys - SDI®

SDI är ett verktyg för att förbättra samarbetet och minska konflikterna i grupper. Alltför ofta gör vi tolkningar om våra medmänniskor utifrån den bild vi själva har. Resultatet blir missförstånd, onödiga konflikter, sämre social miljö och i slutändan en lägre produktivitet.
Genom att lära sig vilka drivkrafter som motiverar beteenden hos olika människor, kan vi utveckla vår kommunikationsförmåga och lära oss hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt.

Det finns många tester som kartlägger personligheter. De flesta beskriver beteenden. SDI kartlägger drivkrafterna bakom beteendet och ger därför snarare en förståelse av, än en etikett på oss själva. Beteenden förändras medan de inre motivationskrafterna består. SDI bygger på Relationship Awareness Theory (RAT) som skapades av den amerikanska psykologen Elias H Porter som skriver:

Alla grupper består av ett nätverk av ömsesidigt beroende relationer. Skillnaden mellan grupper som fungerar bra och de som inte gör det, är kvaliteten på relationerna. Dåliga relationer beror ofta på vår oförmåga att möta andras behov. När vi förstår hur behoven driver oss, kan vi lättare kommunicera på ett sätt så att vi uppnår det vi vill, utan konflikter.

Läs mer om SDI och hur du kan ändra fokus för att minska dina och gruppens konflikter