Förändringsarbete

Förändringsarbete

Förändring är svårt. Både när det gäller att förändra sig själv och en organisation – även om argumenten visar att allt kommer att bli bättre.
All förändring kommer ju inifrån – och den processen kan inte styras eller ledas av andra. Genom att  förstå syftet och målet med förändringen, och känna oss delaktiga i processen, kan vi dock bli engagerade i förändringsprocessen.

Idag är förändring ett nästan konstant tillstånd i alla organisationer, även om det ofta kallas utvecklingsarbete eller att anpassa sig till omvärlden. Ändå upplever medarbetarna att upp emot 80 % av alla förändringsarbeten är misslyckade. Oftast p g a bristande eller dålig kommunikation då man inte har lyckats med förankring och acceptens. Ungefär hälften av motståndet är riktat mot processen.

Hur genomförs ett lyckat förändringsarbete? Hur drivs förändringsprocesser där man lyckas göra motarbetare till medarbetare? Hur används kommunikation som drivkraft och möjliggörare? Hur undviker man fallgroparna? Och vad är en genomtänkt förändringskommunikation?

Lär mer om hur du bli en bättre förändringsledare