Konflikthantering

Konflikthantering

Intressemotsättningar finns överallt. På möten, i arbetsgrupper och individer emellan. Konflikter i sig är en del av utvecklingen. Både som ledare och medarbetare behöver du ha verktyg för att leda konflikter till positiv utveckling istället för att fastna i processen.
Denna 2-dagars kurs innehåller såväl teori som praktik.

Utbildningens målsättning:
Fördjupa kunskaperna kring intressemotsättningar. Få ökad insikt kring reaktionsmönster i konflikt, i syfte att kunna agera konstruktivt. Få en konkret verktygslåda med metoder för konflikthantering. Öka självinsikt och förmåga att göra medvetna val istället för att styras av försvar eller rädslor.

Utbildningen genomförs under 2 dagar.  Deltagarna får genomföra praktiska övningar och grupparbeten. Innehåll:

 • Konfliktdefinitioner
 • Konfliktstilar
 • Kartlägga och reflektera kring sin egen konfliktstil, med hjälp av självskattningsinstrumentet SDI
 • Arbeta upplevelsebaserat med övningar som ökar medvetenheten om värdesystem och reaktionsmönster i konflikter
 • Pröva kommunikativa verktyg för att snabbare ta dig vidare till nästa fas och komma fram till en lösning
 • Fem färdigheter som grunden för positivt samarbete
 • Röd och grön zon
 • Kommunikationsmönster
 • Medvetna och omedvetna val
 • Intressebaserad problemlösning och Förtroendefullt samarbete
 • Feedback och återkoppling

Kursen genomförs i samarbete med Kommunikationsutveckling AB och bokas här.

Kursdatum:
20-21 september 2012
27-28 november 2012

Pris: 9800:- för 2 dagar inkl kursmaterial.