Medarbetarskap

Medarbetarskap

Länge har fokus legat på att stärka chefernas kompetens och förmåga. Men egentligen är det ju medarbetarna som gör jobbet och skapar resultat.
Medarbetare som arbetar i ett engagerat team mår bättre, har det roligare, utvecklas mer och orkar mer. Och vill och kan därför prestera mer.

Genom att utveckla medarbetarskapet kan 1 + 1 faktiskt blir 3! Vi människor får lust och kraft då vi är engagerade och får ta ansvar. Engagerade medarbetare är dessutom organisationens bästa ambassadörer som stolta berättar om sitt företag i alla möjliga sammanhang.

Ett led i att nå dit, är att förstå hur vi människor fungerar för att kunna agera mer medvetet och ta ansvar för våra val. Hur påverkas vi av andra människors beteenden och händelser? Av stress och förändring? Av gruppdynamik och företagskultur? Kan man verkligen förena organisationens och medarbetarnas intressen, och i så fall hur?

Grunden är att varje medarbetare får – och kan – leda sig själv mot det gemensamma målet. På så sätt stärks både medarbetarnas och organisationens förmåga att tillsammans åstadkomma bättre affärer.

Läs mer om hur du kan stärka dina medarbetare

Inspireras av Daniels Pinks 10 min långa spännande filmanimation om motivation.