UGL & Utbildningar

Utbildningar och workshops

Klargöras verktygslåda inkluderar allt från korta inspirationsföreläsningar till flera dagars utbildningar och workshops. Teori varvas med reflektioner, erfarenhetsutbyte och praktiska exempel samt uppgifter.
Alla utbildningar skräddarsys utifrån era behov.

Utbildningar och workshops genomförs såväl för mindre grupper och team som för hela personalen. Låt oss gemensamt hitta den lösning som är bäst för er.

Förslag på vad olika utbildningar och workshops kan innehåll ser du om du klickar dig vidare på några av länkarna nedan:

Kulturbyggande – Bygg en inspirerande företagskultur
Arbetsglädje och motivation samt Medarbetarskap  - Lustfyllt medarbetarskap
Grupputveckling – Utveckla Gruppens kraft
Förändringsarbete – Framgångsrik förändring
Kommunikativt ledarskap – Bli en kommunikativ ledare
Personligt ledarskap - UGL
Drivkraftsanalys – SDI