Utveckla gruppens kraft

Utveckla gruppens kraft

Det krävs både kunskap och träning för att utveckla en grupp till att bli ett effektivt team. För att kunna nyttja gruppens styrkor och kompetenser på bästa sätt, bör samtliga i gruppen – både chefer och medarbetare – delta i utbildningen tillsammans. De får då en gemensam plattform och terminologi med verktyg för att fortsätta arbetet på hemmaplan.

Dagen/dagarna innehåller både teori, reflekterande samtal och träning, och är ett led i att skapa en öppet och tillitsfullt arbetsklimat, där effektiv feedback är en naturlig del.  

Utbildningens mål:

Förstå hur en grupp utvecklas och hur var och en kan bidra till snabbare utveckling. Bli medveten om hur våra drivkrafter påverkar beteendet, liksom beteendets effekter på andra. Få ökad kunskap om vilken styrka olikheter i gruppen är för att kunna nyttja gruppens potential. Få ökad förmåga att ge och ta effektiv feedback. Få en nyttig vitamininjektion med förutsättningar för ett bättre samarbetsklimat i gruppen!

Workshoppen kan genomföras under 1-3 dagar och skräddarsys för uppdragsgivaren. Kan kombineras med Fönsterspelet. Förslag på innehåll:

  • Kartläggning med SDI för hela gruppen, reflektioner.
  • Teori och föreläsningar:
  • Varför vi människor beter oss som vi gör
  • Susan Wheelans grupputvecklingsmodell – hur grupputvecklingen påverkar vårt beteende och hur vi kan påverka den
  • Hur motivationsmönster/drivkrafter påverkar vårt beteende
  • Hur man skapar bättre relationer och bättre använder varandras styrkor
  • Hur stress och konflikter påverkar oss, och hur vi kan hantera dessa bättre
  • Inre konflikter och sätt att hantera mellanmänskliga konflikter
  • Vikten av effektiv feedback – hur du tar emot och ger konstruktiv feedback