Lycka – den viktigaste faktorn för att kunna prestera!

Lycka – den viktigaste faktorn för att kunna prestera!

Lyckliga människor når bättre resultat och sprider sin energi. Ändå är ”lycka” förmodligen en av de mest underskattade faktorerna för att få oss människor att prestera optimalt. 
Men är detta verkligen ny information för oss? Vem kan inte sätta sig in i en situation då vi med frid och/eller pirr i sinnet gör allt vi ska på nolltid. Med glädje!

Problemet är väl att dylika frågeställningar inte mäts av ekonomer, och därför ses som flummigt och ovetenskapligt tyckande. Ja – kanske handlar det till och med om något så irrationellt som känslor??? Och då har det ju ingenting med sanning och/eller teori att göra? Till skillnad från BNP – som ju är mätbart…

Nu tycks dock en förändring vara på gång. Flera länder (inklusive Storbritanniens premiärminister Cameron) tittar på möjligheten att införa ett lycko-index, GNH—gross national happiness. Idag finns det bara i Bhutan.
För vad spelar det för roll att vi blir rikare, när allt fler människor blir mer olyckliga? Och vad är egentligen lycka?

Forskningen söker och hittar ekonomiska effekter av lycka
Resonemangen intresserar och fyller bokhandlarnas hyllor med nya titlar om ”Jakten på lyckan”. Samtidigt har allt fler arbetsgivare kommit på att det faktiskt lönar sig att investera i lyckliga medarbetare! Och detta för att det från olika håll presenteras en mängd forskningsresultat med ekonomiska effekter av lycka. Om detta kan du läsa mer i Harvard Business Review, som ägnade en stor del av årets första magasin 2012 åt ”The value of Happiness”

Läs mer nedan 1) om vad Michigan’s Ross School of Business i USA har kommit fram till. Förhoppningsvis leder deras och andras forskning till mätbara effekter, som resulterar i att medarbetarnas lycka och utveckling kommer att bli en viktig punkt på alla företags ledningsgruppsmöten.

Utveckling och glädje på jobbet viktigare än hög lön
I gårdagens SvD, 7 juni, berättas om en lyckoundersökning genomförd av the Wise Group. Undersökningen visar att känslan av att få utvecklas och ha roligt på jobbet, spelar mycket större roll för lyckan än att tjäna pengar (så länge som du har en lön som du kan leva på).

Att få utveckla våra förmågor ger oss en tro på vår egen potential till lycka i framtiden. Oavsett yrke! Ett exempel är sjuksköterskan som känner att hon gör ett bra jobb och får utvecklas – och som kan cykla till jobbet – faktiskt är lyckligare än den högavlönade direktören med stor villa i Djursholm som kör sin nya BMW.

Viktiga parametrar för att känna lycka är upplevelsen av att få utvecklas, känna sig stolt över sitt företag och känna att man gör något meningsfullhet. Läs mer nedan 2).

Lyckliga medarbetare gör mer än vad som förväntas av dem
Att ”lycka på jobbet” nu hamnat på agendan tycker jag är oerhört upplyftande. Då kanske vi som jobbar med detta slipper få frågor som: ”Är det där inte flum för filantroper. Den ekonomiska verkligheten ser annorlunda ut.” eller ”Att inte ersätta folk rejält ekonomiskt, är ju ett sätt att lura och utnyttja människor”…

Dessa två frågor/påståenden har jag fått från åhörare på mina kortföredrag om vikten av att ha en vinnande företagskultur. De var båda äldre gentlemän på Rotary. Förhoppningsvis är deras ras på utdöende, så att vi istället kan utveckla ledare som aktivt arbetar med att främja lycka på arbetet.

För det genererar medarbetare som engagerar sig i arbetet och gör mer än vad som förväntas av dem – för att de har lust.

Hygienfaktor för att bli en attraktiv arbetsgivare
I en tid där jobb och fritid allt mer flyter in i varandra kommer företag som inte aktivt arbetar med ”lycka” på jobbet att få det svårt. Dagens unga talanger vill jobba i företag som går bra och som de är stolta över. Och de vill utvecklas. Ett nödvändigt koncept för att locka rätt människor är att upplevas som en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att medarbetarna ska uppleva en så hög nivå av lycka som möjligt. Att vara en ”attraktiv arbetsgivare” är tecken på verklig framgång.

Är det kampen om makt som stör?
En elak regissör i kulissen heter nog makt. Att tjäna (ännu) mer pengar är ju sällan ett mått på lycka, bara ett mått på att jag hamnar högre på statusskalan än någon annan. Och DET är viktigt för många. Särskilt för män som är mer styrda av hierarki än kvinnor, även om det givetvis finns hos oss alla.

De flesta fusioner spricker p g a sandlådebråk om vem som ska hålla i taktpinnen, snarare än vilken lösning som vore mest framgångsrik. Om detta skrev Carolina Neurath insiktsfullt i söndagens SvD 3 juni http://www.svd.se/naringsliv/n-makttorst-bakom-fusionsplaner_7245721.svd:
Men det är en annan story – om än så intressant.

Fotnoter:

1) Att växa (thriving)  = vitalitet + lärande
University of Michigan’s Ross School of Business har under 17 år följt såväl arbetare som tjänstemän, och konstaterar att anställda som är lyckliga producerar mer än olyckliga. De kommer till jobbet, slutar mer sällan, gör mer än vad som förväntas av dem och attraherar människor av samma typ. Dessutom arbetar de långsiktigt.

Många tror att lycka uppnås av att nå sina mål. Men lycka är ett rörligt mål, och så snart du är framme måste du sätta nya mål.

Lycka känner vi av att”få växa”(thriving) enligt Gretchen Spreitzer, professor i Management and Organizations vid samma universitet. Växande medarbetare är inte bara nöjda och produktiva, utan också engagerade i att skapa framtiden. Och de vet hur de ska undvika utbrändhet.
Enligt sina chefer levererar de 16 % bättre och är 125 % mindre utbrända än sina kolleger. De var 32 % mer lojala till organisationen och 46 % mer nöjda med sina jobb. De var mindre borta från jobbet, gjorde färre läkarbesök och hade färre sjukdagar.

Vägen till att medarbetare levererar resultat och finner vägar för att växa är en kombination av ”vitalitet” och ”lärande”. Vitalitet genereras av att ge människor en känsla för att deras dagliga arbete gör en skillnad. Det leder till att de framgångsrikt presterar det som förväntas av dem, och har en känsla för vart de och företaget är på väg. Både individen och företaget växer och energin de genererar smittar.
Harvard Business Reviews Jan/Feb 2012
http://hbr.org/2012/01/creating-sustainable-performance/ar/1

2)  Roligt på jobbet viktigare för lyckan
- Den här undersökningen ger viktig vägledning för företag som vill vara attraktiva arbetsgivare med medarbetare som presterar på topp. Mitt första råd är att investera mer på de nio parametrar som påverkar vår lycka på jobbet istället för att försöka konkurrera med de högsta lönerna”, säger Stefan Rossi, vd Wise Group

31 % av de som kan utvecklas mycket bra på jobbet är mycket lyckliga, jämfört med 7,3 % av de som inte kan utvecklas på jobbet. 34 % av de som har kul på jobbet är mycket lyckliga, jämfört med 3 % av de som inte har kul.

Den jobbfaktor som korrelerar allra mest med lyckokänslan är utveckling. Något viktigare för 80 och 90-talisterna men ändå väldigt liten skillnad mot 40- och 50-talisterna. De som har roligt på jobbet har bättre hälsa och är lyckligare.

Det som påverkar vår lycka på jobbet är följande parametrar i prioriterad ordning:

 1. Hälsan
 2. Hushållets finansiella situation
 3. Att kunna utvecklas i jobbet
 4. Att vara stolt över sitt företag/sin organisation
 5. Att vara nöjd med sin egen arbetsinsats
 6. Upplever att ha ett meningsfullt jobb
 7. Att ha kul på jobbet
 8. Att lönen känns rättvis och motsvarar insatsen
 9. Att få feedback
 10. Att känna sig utmanad av sitt jobb
 11. Att känna sig respekterad av sina kollegor
 12. Balans mellan arbete och fritid
 13. Familjesituationen
 14. Trivs med arbetet
 15. Civilstånd
 16. Hushållsinkomst
 17. Egen inkomst

Wise Happiness-undersökning, maj 2012,
SvD 7 juni Roligt på jobbet viktigare för lyckan…

Bookmark the permalink.

Comments are closed.