Tänk vad bra det är med tillit!

Äntligen har jag läst en förklaring, till det vi människor har vetat så länge.

Att det går åt mindre energi när man är bland människor man tycker om och litar på. Att det faktiskt inte bara känns bättre, utan ÄR bättre att hålla någon kär i handen, då vi ska lösa ett problem.

Det är professorn i psykologi James Coan och hans forskningskolleger vid University of Virginia som har undersökt vad som faktiskt händer i vår hjärna. Han kallar det The social baseline theory och handlar om att vi har ”tillgång” till andra människor. Vi behöver inte göra allt själv! Det gör oss mindre stressade och förändrar hjärnans sätt att arbeta.

Detta är ännu ett bevis på att vår stenåldershjärna utgår ifrån att vi är beroende av varandra för att överleva. Att människan är en kollektiv varelse.

Om vi är fler behöver vi inte både hålla koll på omgivningen och jobba med en lösning samtidigt. Samarbete optimerar alltså vår energiförbrukning.

Är vi ensamma uppfattar hjärnan att vi måste lösa alla problem på egen hand – och agerar med stressbeteendena kamp, flykt eller frys. Om vi håller en okänd i handen kvarstår stressreaktionerna, medan de sjunker tillsammans med våra nära! Vi inser att vi har ett gemensamt intresse, är ömsesidigt beroende av varandra och alltså kan sprida riskerna.

Det är därför det är så viktigt att vi på en arbetsplats bygger tillit, nära relationer och en samarbetskultur. När vi vet att någon i vår omgivning vill använda sin energi för vår skull, minskar vår stressnivå, och vi kan fokusera på kreativ problemlösning istället. Eller skapa nytt!

Det inte bara känns bättre att gå till jobbet. Vi mår bättre, gör ett bättre jobb och blir mindre trötta. Snacka om win-win.
Ännu ett skäl till varför det är lönsamt att arbeta med medarbetarskap och grupputveckling.

Läs mer 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.