Glädje både PÅ och I arbetet

För drygt 3 år sedan lanserades min bok Framgångsresan – så blev Ving bäst i klassen. Där presenterade jag min analys om hur Ving burit sig åt för att i över 50 år lyckas få så extremt nöjda ägare, medarbetare och kunder. Samtidigt! Sedan dess har jag blivit allt mer övertygad om att Vings Framgångsformel – med ledorden ”Tillit, bekräftelse, öppenhet, lojalitet, glädje, affärsmässighet och kontinuitet” – är användbar i nästan alla företag. Och att den blir allt mer accepterad ute på den s k marknaden.
Men det är ett ord som inte alltid landar rätt. Ordet ”Glädje”

Många blir till och med provocerade när jag säger att man ska ha kul på jobbet. ”Det är ju trots allt ett arbete som ska utföras. Inte är man seriös om man i denna hårt effektiviserade värld pratar om glädje och roligt. Menar jag inte arbetsglädje?

Nej, jag menar just KUL. Humor och glädje i sig skapar en massa positiva effekter i oss människor, som inte innefattas i begreppet arbetsglädje. I en framgångsrik organisation behöver vi känna glädje både och i jobbet

 1. Glädje på jobbet = lusten, det lättsamma.
 2. Glädje i jobbet = mål och mening med uppgiften, det meningsfulla.

Båda måste bejakas!

Lust och mål istället för pengar, piska och prestige
Om detta kan vi läsa mer i ”Management by glädje” (Liber 2012) författad av Pontus Bodelsson, VD Helsingborgs Dagblad, och tidigare bl a VD Nationalencyklopedin, som 2013 belönades med Morotspriset. Detta för att han ”personifierar det moderna ledarskapet som bygger på engagemang, omtanke och resultatfokus.” Bodelsson jobbar med ”Lust och Mål” istället för ”Pengar, Piska och Prestige” och använder begrepp som En inspirerande ledare tar kunderna och konkurrensen på allvar, men inte sig själv.”

Skratt och humor påverkar vår fysiska och psykiska hälsa, liksom den inställning vi har till vår omgivning. Att ha roligt kan alltså skapa stommen i kraften ”vilja”, grunden för all framgångsrik förändring.

Att humor och glädje är viktigt och seriöst visar organisationen International Society for Humor Studies, som samlar rön från forskare inom alla discipliner som forskar inom humor. Sedan 1988 ger den ut tidskriften International Journal of Humor 4 ggr/år. Läs mer på http://www.hnu.edu/ishs

Humor minskar stress, reducerar konflikter och håller oss friska
En av ISHS f d presidenter är Sven Svebak, professor emeritus vid Trondheims universitet som i över 30 år forskat i psykiatri och medicinsk humor, dvs humor, stress och hälsa. I hans bok Förlänger ett gott skratt livet? kan vi läsa:

 • Humor är ett av de mest verkningsfulla medlen för att reducera stress och har en stötdämpande effekt vid sjukdomar och kriser. Sinne för humör är ofta avgörande för sjukfrånvaron, de med humor blir snabbare friska.
 • Vid motgångar ska man umgås med positiva människor som kan uppmuntra och ge nya tankar.
 • Det ska finnas plats för ”roligt” på en arbetsplats. Är det inte tillåtet har man en dålig arbetsmiljö. Humor kan vara smörjmedlet i processer för att lösa konflikter.

Ökad känsla av socialt stöd
Rod A. Martin,
ph doctor i klinisk psykologi vid University of Western Ontario beskriver i sin bokThe psychology of humor: An integrative approach”:

 • Ett skratt leder till avslappnade muskler, förbättrad andning, förbättrad cirkulation, ökad produktion av endorfiner och minskad produktion av stressrelaterade hormoner.
 • Ett positivt tillstånd ökar smärttåligheten, förbättrar immunförsvaret och hindrar negativa känslors påverkan på hjärtat.
 • Att använda humor minskar stressens effekter.
 • Humor ökar känslan av att ha socialt stöd.

Vi minns roliga texter bättre
Är det då någon vits med att använda humor på jobbet? Enligt forskningen – JA! Kieth A. Carlson, från Valparaiso University, testade 2011 hur personer mindes olika typer av material. Deltagarna kom bättre ihåg foton, nyckelord eller fraser när de tagit del av en text med humoristiska inslag. Detta gällde även om texterna var motsägelsefulla och/eller mindre semantiskt utarbetade.

Humor leder till tänkande i andra banor
Den israeliska psykologen Avner Ziv är övertygad om att den som har roligt på jobbet arbetar bättre. Eftersom humor bygger på absurditeter, oväntade slutsatser och plötsliga insikter kan vårt eget tänkande börja löpa i annorlunda banor. Det skapar en speciell stämning som ger personen ”tillåtelse” att svara med oväntade och originella lösningar. Vi blir alltså mer kreativa!

Det betyder mycket för arbetsplatsen att ha en chef som vågar skämta, som visar att humor är välkommen, som har distans till sig själv och inte låter prestige hindra hen att fnissa till när något ser komiskt ut.

I lekens blir vi modigare och mer kreativa
Samuel West, psykolog och forskare i psykologi vid Lunds universitet, lyfter fram lekens roll:

”Leken ökar den psykologiska tryggheten, så att medarbetarna känner sig säkrare och blir mer villiga att komma med nya spännande idéer utan rädsla för att ”straffas”. Leken som är frivillig, fantasifull och rolig istället för målorienterad, ger lust och leder därmed till ökad kreativitet och en mer positiv stämning.”

Viktigt enligt West är att uppgiften verkligen kallas för lek. Experiment visar att i lek:

 • Var deltagarna mer motiverade
 • Fokuserade mer på kvalitet
 • Mycket mer kreativa arbeten
 • Större samarbete
 • Ökade arbetsglädjen och arbetskvaliteten

När uppgiften kallades ”arbete”:

 • Fokuserar deltagarna på att göra saker rätt
 • Fokuserades på kvantitet
 • Var Deltagarna måna om att jämföra sig med andra i gruppen

2009 genomförde West en studie där högskolestudenter fick skriva en kort text om vad de skulle göra om skolan var inställd idag.

 1. En grupp skrev som sig själva
 2. En grupp låtsades vara sju år gaml
 3. Därefter gjordes ett kreativitetstest.  1) fick högre poäng och gav mer originella svar. Ökningen var ännu högre för mer introverta individer.

Ta ditt jobb allvarligt – men dig själv lättsamt
Jag vill också citera några goda råd från Jonathan B. Goodman, VD och grundare till The HUMOR Project och AHA! the American Humor Association, med över 165,000 medlemmar. Goodman har skrivit 8 böcker bl a Laffirmations: 1,001 Ways to Add Humor to Your Life and Work.

 • Använd humor som ett verktyg, inte som ett vapen.
 • Att skratta med andra bygger förtroende, för ihop människor och punkterar våra dagliga dilemmor.
 • Den enda regeln är att skratta åt sig själv.
 • Ta ditt jobb allvarligt – men dig själv lättsamt.

All denna forskning – och mycket mer – gör mig allt mer övertygad om att det är just KUL som gör skillnaden. I kombination med alla andra ord i Framgångsformeln. Men inte utan den!

Därför blir jag glad när jag läser att Anders Boivie, VD för arrangören Q Survey som korar vinnarna i ”Sveriges bästa kundservice” säger:
”För att alltid kunna ge kunderna ett bra bemötande måste man ha kul på jobbet, personalen ska kunna gå med lätta steg till jobbet på morgonen… Sådana organisationer klarar en hög personalomsättning utan att kvaliteten sjunker. ”

Ägna därför både tid, kraft och pengar på att ni både har kul PÅ och I arbetet!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.