Likheter mellan General Electric och Eskilstuna kommun

General Electrics och Eskilstuna kommuns likheter

Finns det likheter mellan General Electric, Eskilstuna kommun, Lantmännen och Jacob Wallenberg?
Förvånansvärt många inser jag efter att under veckans mässa Personal & Chef haft glädjen att på en enda dag lyckas klämma in inte mindre än åtta 45-minutersföreläsningar med olika framgångsrecept. Men kanske är de inte så olika?
Samtliga talare betonar vikten av att entusiasmera sin organisation för att få sina medarbetare att må och prestera bättre. För att nå dit och få sina medarbetare att vilja känna ansvar måste cheferna se dem som människor, förstå hur de fungerar, utgå ifrån deras behov och stötta i utvecklingen. Och leda dem med starka värderingar. Här följer en sammanfattning:

- Att vara bra på mänskliga relationer är lösningen på alla chefers ständiga utmaningar, menar Beatrice Bondy som varit Jacob Wallenbergs personliga rådgivare i 18 år. Och en mycket klok kvinna.

- Därför måste chefen i första hand vara en bra lagledare som låter sina pålitliga och kompetenta medarbetare i alla åldrar, färger och kön jobba på sitt sätt. Och de styrs av starka värderingar som cheferna hela tiden andas och tydliggör.

Egna ambassadörer och satsning på ”duktiga” i Lantmännen

- Våra bästa ambassadörer är våra medarbetare, vilka sprider goodwill i alla sina möten och relationer. Vår förändringsresa med värdeorden Öppenhet, Helhetssyn och Handlingskraft som ledstjärnor, har lett till en stor vilja att utveckla sig själv, vara modig och vilja vinna, berättar Elisabeth Wallin Mononen, HR-direktör för Lantmännen. Efter en intern process gör hon årligen 320 karriärintervjuer med duktiga medarbetare, för att lära känna dem bättre. Det har gett resultat. Numera rekryterats 40 % av cheferna internt. Och i medarbetarundersökningen tycker 34 % att ledarna inte bara är bra, utan utmärkta! Medan Lantmännen klättrar på listan över attraktiva arbetsgivare.

Bygg relationer, samarbeta och dela kunskap på General Electric

Känt för att satsa på sina medarbetare, är General Electric. I 130 år har man lyckats entusiasmera organisationen och inspirera sina medarbetare till att ”bli sitt bästa”, så att de kan utveckla nya produkter, samverka med kunderna och skapa de intäkter som gör att företaget lever vidare och utvecklas. GE var 1956 först i världen med att bilda ett företagsuniversitet, Crotonville. Årligen satsas en miljard dollar på utbildning, som inte minst används till att överföra värderingar och den kultur företaget står för.
- Ledarskap = förmågan att entusiasmera medarbetarna utifrån våra värderingar, vilka vi andas och lever hela tiden, klargör Hans Enocsson, President och CEO för General Electric Nordic.
- Vår kultur driver långsiktigheten, och ledarna driver kulturen. Det räcker inte med att utvärdera finansiella resultat. Vi måste utveckla människor och affären och sättet det görs på. Både vad och hur! Ledarna finns till för att underlätta för medarbetarna, eftersom de är centrala för att driva företaget framåt.
- Beskriv vad som förväntas och ge dem små resurser så att de måste trolla med knäna och våga experimentera för att lyckas. Och låt dem göra fel. Säg vi istället för jag. Samarbeta. Och utveckla. Det är inte lönen som är det viktiga, utan glädjen över att gå till jobbet.

 Medskapare istället för medarbetare

- Döp om medarbetare till ”medansvarig”, säger Christer Olsson, ”resande i sunt förnuft” och en av Sveriges mest populära talare.
- Ledarens uppgift är att hjälpa sina medskapare att må och prestera bättre. Som vågar testa och har lust och lära nytt – av och med varandra – i verkligheten. Dela dina misstag så slipper andra att göra om dem.
- Är du en ledare som styr och stör eller som styrker och stödjer? undrar han retoriskt och poängterar att vi lär oss av vårt förflutna och att en oreflekterad erfarenhet inte är en erfarenhet.

Fokus på mötet i Eskilstuna kommun

- Allt handlar om mötet. Våra 8500 medarbetare har 200.000 möten/dag. Vi har i flera år tränat dem för att de ska göra sitt bästa i varje möte. Det har skapat stolthet både för sig själv och för vår kommun, säger Årets ledarutvecklare Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna. För att hitta inspiration i sitt jobb läser han mycket filosofi.
- Idag är lagarbete och samarbete en individuell färdighet som måste utvecklas. Varje individ måste kunna agera i vilken grupp som helst, när som helst. För att klara det måste man ha fokus på uppgiften, vara rak och ärlig och vara nyfiken på sin omgivning. Då finns inte plats för sårade prinsar och prinsessor.

Skapa energi för att kunna använda den långsamma hjärnan

- Vill vi ha engagerade medarbetare med hög energi måste vi vara medvetna om att hjärnan har två system, förklarar Steve Turner som arbetar med energioptimering på PEAK utbildning och refererar till Daniel Kahnemans bok ”Tänka, snabbt och långsamt
- Hjärnans snabba system är alltid på och tar utifrån lagrade kunskaper och vanor huvudansvaret för vårt beteende. Vill vi däremot koppla på system 2 så kräver det ansträngning och fokus. Det är då vi är rationella och långsiktiga och tänker efter. Men system två har inte en chans om vi exempelvis lider av kronisk stress och/eller multitaskar. Då sänker vi vår IQ med 10 enheter, ökar antalet misstag med 50 %, sänker produktiviteten med 50 %, får försämrad inlärning förutom att vår närvaro med andra blir dålig.
Till skillnad från när vi får feedback och bekräftelse – då får vi en energigivande dopaminkick!

Tillfredsställ medarbetarnas behov och ge feedback

- Många säger att de använder mindre än hälften av sin kraft på jobbet. Vill vi att medarbetarna ska vara trygga, känna samhörighet och utvecklas så krävs att ledaren skapar förutsägbarhet och inte tillfredsställer sina behov, utan medarbetarnas, avslutade ”framgångsexperten” Annika Malmberg.
- Att ge feedback är ett av de lättaste sätten att minska osäkerhet och skapa lust på. Du som chef ser en ansträngning och visar det. Du pushar en medarbetare så att den klarar en utmaning. Det mest onödiga sättet att skapa olust är att låta bli att hälsa och att inte ge feedback.

Jaha tänker jag och inser att allt detta förstod Vingresor/Ving redan på 60-talet. Inte konstigt att det blev en Framgångsresa som är värd att sprida. Och det tänker jag fortsätta med!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.