Är ledaregenskaper nedärvda?

Du som har haft möjlighet att arbeta på en arbetsplats där du känner dig engagerad vet hur det är. Tiden försvinner, allt är så lätt och okomplicerat och varenda dag får vi små kickar då vi känner att vi lärt oss något nytt och fått utvecklas som människa samtidigt som vi känner oss produktiva och uppskattade – som människa och medarbetare. Vi älskar våra jobb och gör lite mer än förväntat!

Att engagerade medarbetare är lönsamt har ju bevisats, så att även de mest fyrkantiga lönsamhetsfokuserade chefer idag inser att det inte blir lönsamt om man inte satsar på medarbetarna – eftersom korrelationen mellan engagemang och indikatorerna högre vinst, högre produktivitet och högre kvalitet, lägre frånvaro samt färre säkerhetsincidenter är mycket stark. ALLT blir bättre med ökat engagemang.

Oengagemanget kostar ett mellanstort företag 60 miljoner/år
Enligt Humagic Group AB kostar oengagemanget ca 60 miljoner/år för ett företag med 250 medarbetare (om den genomsnittliga lönekostnaden inkl sociala avgifter är 45.000 kr/person/månad. Då blir den förlorade produktiviteten 4.972.500 kr/mån. Totalt 59.670.000 kr/år!)

Vad ska man då göra för att skapa engagemang?
I helgen läste jag ett blogginlägg i Harvard Business Rewiew, där författarna Randall Beck, partner och James Harter, forskare i undersökningsinstitutet Gallup, enligt sina kontinuerliga undersökningar* visar att det är CHEFEN som står för minst 70 % av variationen då Employee engagement mäts. Och att chefer med engagerade medarbetare genererar 48 % högre vinst åt sitt företag, än genomsnittschefen.

Ändå väljer hela 82 % av företagen fel chef, d v s de anställer duktiga yrkesmänniskor, utan att ta reda på deras ledaregenskaper, dvs förmågan att kunna fokusera på varje persons behov och styrkor, spegla sina teammedlemmar, få folk engagerade i en uppgift och skapa effektiva processer.

10 % har nedärvda ledaregenskaper
Gallups undersökningar* visar att endast 10 % av befolkningen har dessa nedärvda egenskaper, medan ytterligare 20 % kan uppnå samma resultat genom coachning och träning.

Utan rätt talang spelar träning, kunskap och erfarenhet ingen roll. Det är sättet att tänka, känna och uppföra sig och förmågan att uppfatta varje enskild medarbetares styrkor och behov, som räknas. En dålig chef resulterar i medarbetare som är likgiltiga för sitt jobb, eller som bestämt sig för att vara aktiva motarbetare. Vilket kostar företagen enorma summor – i USA kring 300 miljarder dollar/år!

Studier av chefer visar att 18 % är mer talangfulla än befolkningen i stort, medan 2 av 10 ligger på en basnivå. I snitt har stora företag en chef per 10 anställda, så rent matematiskt borde det finnas en talang i varje team. Men oftast är det inte chefen, utan en medarbetare med hög ledarpotential som väntar på att bli upptäckt!

5 egenskaper för att lyckas engagera medarbetare
Enligt författarna har en riktigt bra chef följande kvaliteter:

  1. Med en övertygande mission och vision får de varje enskild medarbetare att känna sig motiverad och engagerad.
  2. De är inriktade på att nå resultat och har förmågan att övervinna motstånd och bakslag.
  3. De skapar en kultur med ett tydligt ansvarstagande.
  4. De bygger relationer som skapar tillit, öppen dialog och full transparens.
  5. De fattar beslut som är baserade på produktivitet, inte politik.

82 % av företagen missar alltså de stora talangerna trots att det företag som kan öka andelen talangfulla chefer och dubblera andelen engagerade medarbetare, i snitt får 147 % högre intjäning per aktieandel än sina konkurrenter.

Författarna avslutar med att undra hur länge som företagen ska fortsätta att förlora tid, energi och resurser på att anställa fel chefer?

Och vi andra, tränarna och utbildarna, kan ju undra om vi verkligen får ”de ytterligare 20 procenten” som anses vara meningsfullt att träna, för att nå framgångJ

*De senaste 20 åren har mätt engagemang och produktivitet bland 27 miljoner anställda, på mer än 2,5 miljoner arbetsplatser. Oavsett bransch, plats eller storlek på företaget anser bara 30 % av amerikanerna att de är engagerade i jobbet (13 % worldwide!!!). Siffran har varit konstant de senaste 12 åren.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.