Var inte rädd – se människan, odla passionen och bygg nytt!

Fullmatad är bara förnamnet efter en vecka i Almedalen. För min egen del var veckans syfte trendspaning, lära nytt och lära om, se vad som händer i världen, höra vad det pratas om och vad jag måste förhålla mig till i lilla Klargöra.

Det är intressant att se hur det stora och det lilla glider ihop; hur samma analyser och slutsatser kan dras ur de olika världarna, branscherna, samhällena och organisationerna.

Om du är rädd för världen så förstör du för dig själv
En sak är säker. Som journalisten och författaren Fareed Zakaria, med eget program på CNN uttryckte det: ”Om du är rädd för världen – och försöker stänga och stoppa den – så exkluderar du bara dig själv. Det enda du kan göra är att vara med.”

Hänga med i teknikutvecklingen, kontinuerligt utbilda mig, möta det nya, hålla mig à jour med världen, göra små förändringar varje dag i syfte att lägga till värde – för mig, min omgivning och för världen.

Många mekaniska arbeten försvinner. De ersätts ofta av analys och innovation. All kunskap och information finns ju på nätet. Det intressanta är HUR man lär sig och förstår sig på det – för att kunna utnyttja och nyttja det.

Fråga Watson ger läkaren tid till patientmöten
Var inte rädd. Det ger stora möjligheter till annat, nytt. Som t ex inom sjukvården där man idag på världsberömda Santa Clara Hospital i Kalifornien kan använda ”Fråga Watson”, en dator för cancerdiagnoser, en artificiell hjärna med naturligt tal som scannar 1 miljon böcker på en sekund, går igenom allt som finns i olika journalliggare – och kräver kompletterande frågor om det finns flera alternativ. Watson ger förslag på diagnos, åtgärder och tester som bör genomföras inför nästa steg, och visar varför samt sannolikheten för att vissa läkemedel passar. Nästa gång har den redan fått resultatet från dessa nya tester och gör snabbt en ny analys.

Redan nu förskrivs ibland ett chip eller app, istället för läkemedel. Så kan  försäkringsbolagen följa upp rehabiliteringen.

Skulle detta vara istället för läkaren? Givetvis inte. Läkaren får tid för personliga möten istället för att dokumentera och administrera, något som absolut behövs i ett land som Sverige, där läkarna är sämst i världen på att träffa patienter. 864 patientbesök/per år jämfört med exempelvis 6000 i Japan, 2500 i Tyskland, 1800 i Spanien och 1300 i Norge.

Mät resultaten istället för processerna
Vore det inte bra att mäta resultaten istället för processerna? Allt fler klagar över orimliga regelkrav, mätningar man aldrig får se resultaten av och begränsningar i frihet och åtgärder. Vi litar alltså inte på lärarna, sjuksköterskorna eller medarbetarna. Allt tyder på att vi håller på att mäta ihjäl oss, medan vi tappar kontakten med kunder, patienter och elever. Vi mäter allt utom engagemang.

Samtidigt säger all hjärnforskning att detta begränsar oss. Bristen på kontroll leder till oförmåga att använda hela vår kompetens, till brist på lust och engagemang och energiläckage. Som vi vet kostar oss en förmögenhet. Oavsett om det är i ett företag, en skola eller sjukvården.

Då vi däremot upplever att vi styr över oss själva, då vi har lust och vill, och kanske t o m har roligt; då kan vi klara av nästan vad som helst. Utan större energiåtgång.  Så varför gör vi inte det?

Samverkan och medproduktion med kunder, patienter och elever
Alla di stora i Almedalen talade om samverkan, att göra kunder, patienter och elever till partners. Lyssna på dem och höra deras version, varför det blev fel och vad de behöver. Och producera nytt tillsammans för att hitta den bästa lösningen. På samma sätt som vi måste lyssna på våra nyanlända svenskar och se dem som individer, med helt olika bakgrund och behov, för att kunna erbjuda dem en plats där de kommer till sin rätt och både vill och kan bidra. För allas vårt bästa.

Istället för att skapa murar måste vi mötas, lyssna och lära av varandra. Vilken kraft och innovation det blir när olika möter varandra, i syfte att skapa nytt. Oavsett om det är i arbetslivet när unga möter gamla, när nyinflyttade möter svenskar, när ingenjörer möter humanister, när imamer möter präster eller när vänsterpartister möter moderater.  Om vi utgår ifrån att vi är alla människor! Vi vill alla bli sedda och förstådda. Vi vill ta ansvar och känna frihet. Vi vill bidra och göra skillnad, ja kanske tom förändra världen. Då kommer vi automatiskt att själva vilja mäta resultatet, för att se hur det gick! Inte för att någon tvingat oss.

Bästa resultaten då två världar möts
Det vi vill, går ofta. Om vi ritar ett gemensamt mål, och gemensamma värderingar – och gör det som behövs för att nå dit. Oavsett om vi är i ett företag, ett land, ett samhälle eller bara en relation.  Men det kräver trygga ledare som visar vägen och inspirerar så att vi vågar lämna vår komfortzon, och om vi lyssnar i syfte att förstå och samarbeta, Stimulera vänstra hjärnhalvan.

Tekniken är en möjlighet, inte ett hot. Och den utvecklas bäst när två olika världar möter varandra. Hittar mellanrummet i kreativiteten. Se dina kolleger, elever, patienter och nyanlända som potentiella insiders istället för outsiders. Omfamna dem och lär av varandra. Se till att folk kan få utlopp för sin passion. Var tydlig med förväntningar, var tuffare mot dem som inte håller måttet. Och stötta dem som misslyckas. Riktningen är viktigare än ursprung, det är outputen som räknas.

Till detta kan – och bör – vi alla bidra!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.